Gå til innhold
keyboard_backspace Fagblogg keyboard_backspace Vi vokser og vi modnes

Vi vokser og vi modnes

9. dec. 2019
Jan-Erik Martinsen

Jan-Erik is a classic ‘old fox’ - in the most positive sense of the word. He has long and extensive experience with project and program management in large ICT projects from both the private and public sectors. In addition, he has many years of experience in strategic and operational management of ICT consulting companies.

Fra at være den lille udfordrer er vi nu blevet en etableret konkurrent på markedet for rådgivningstjenester. Det forudsætter, at vi ryster træet lidt.

Der er gået tre år, siden vi startede. Nu kan vi roligt sige, at vi er blevet veletablerede. Som alle andre virksomheder oplever vi, at nogle ansatte stopper, og nogle tager orlov, mens andre begynder hos os igen efter et ophold. Den nye fase, vi er i, medfører at vi må »ryste træet lidt« og foretage de ændringer, der er nødvendige for at tilpasse os det firma, vi efterhånden er blevet til.

Den synligste ændring i nyere tid er sandsynligvis lederskiftet. Ingunn Carelius er gået af efter at have gjort et fantastisk stykke arbejde de tre sidste år. Jeg og alle andre har sat stor pris på at have hende som leder, og vi ser frem til at fortsætte med at arbejde sammen med hende, da hun også er en rigtig dygtig konsulent og en god kollega.

Bjørn Rollheim overtager nu stafetten og vil fungere som midlertidig leder, indtil en ny daglig leder er på plads. Med over 50 ansatte har vi nu brug for en erfaren leder, der kan gøre jobbet på fuld tid og sikre, at ledelse, daglig drift og udviklingsagendaer tilpasses den fase, vi er i nu.

Vi er for tiden i dialog med flere kandidater og har tro på, at vi finder den rette person til Trifid. Indtil det sker, ved vi jo, at alt bliver godt ivaretaget af Bjørn.

Ændringer i bestyrelsens sammensætning

Der er også gjort ændringer i bestyrelsen for at forberede os til den næste fase og fortsætte udviklingen af morgendagens Trifid. Vi har skiftet bestyrelsesformand, fået to eksterne bestyrelsesmedlemmer og to medarbejderrepræsentanter ind, og alle har været på kursus for at lære, hvad det betyder at have en bestyrelsesposition. Jeg mener, det er vigtigt at professionalisere både bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet for at støtte den videre vækst og udvikling, vi ønsker.

Etablering af Trifid Ventures

I løbet af det forgangne år har vi sammen med medarbejderne også oprettet et ventureselskab, som vi mener vil hjælpe med at gøre Trifid til en endnu mere attraktiv arbejdsplads for fremtidige medarbejdere og intraprenører i og uden for Trifid. Med en venturefond vil vi investere i bæredygtige ideer, både eksterne ideer og medarbejderideer. Vi tror, at dette vil bevare Trifids iværksætterånd, tiltrække nye kolleger og ikke mindst sikre, at vi fortsætter at være interessante for vores dygtige medarbejdere. Jeg er rimelig stolt af, at dette er et initiativ, der er undfanget og realiseret af Trifids ansatte, og jeg må indrømme, at jeg er spændt på at se hvilken retning, dette vil føre os i.

Spreder vingerne

I år har Trifid strakt sig ud over landegrænserne. Vi er blevet en international virksomhed. Det er noget de, der arbejder på kontoret i Norge, vil mærke meget til fremover. Hen ad vejen vil der være flere og flere udenlandske medarbejdere til stede på vores møder, hvilket gør det nødvendigt at tale engelsk. For nogle er dette en tærskel, de skal over, men sammen vil vi være i stand til at vende den måde, vi tænker og bliver nødt til at tænke på, så den bliver mere holistisk og går på tværs af landegrænser. Alt, hvad der sker globalt, sker også i Norge – og omvendt.

Det er dog ikke nok at sprede vingerne geografisk, vi må også arbejde for at få et større påvirkningsområde i både Norge og udlandet. Vi er meget gode til samfundskritiske projekter i den offentlige sektor, og vi ved, at dette er ekspertise, der også kan bruges på andre områder. Til at begynde med arbejder vi os ind mod andre sektorer, der også udfører samfundskritiske projekter, såsom bank, finans og energi, fordi vi ved, at dette er sektorer, som stort set er de samme i alle lande, hvor vi ønsker at arbejde. Vi håber, at vores erfaring fra de store projekter og disse sektorer vil sænke tærsklen for at kunne levere lignende tjenester uden for Norge.

Vi arbejder knaldhårdt

Trifids vækst er hidtil i tråd med de mål, vi satte os i 2017. Vi skulle have en omsætning i Norge på 60 millioner norske kroner i 2019 - og det mål arbejder vi knaldhårdt for at nå! Hvis vi klarer det, skyldes det først og fremmest rigtig kompetente mennesker og hårdt arbejde, men også lidt held. Alle i Trifid arbejder benhårdt, og vi ved, at vi hele tiden opbygger og udvikler os med relativt høj risiko. Vi er derfor meget optaget af, at vi skal udvikle os inden for det, vi kan acceptere og kontrollere af risiko, for at nå de mål vi har sat os.

Vi i Trifid kan nok bedst beskrives som en samling iværksættere og intraprenører, som af og til har dårlig selvdisciplin, men dårlig selvdisciplin udlignes af en stærk pligtfølelse. Hvis vi har sagt, at vi skal gøre noget, så arbejder vi alle hårdt for at levere det, vi har sagt, vi skal gøre! Det er denne kultur, der gør, at vi hidtil har leveret, det vi har sagt, vi vil levere. Vi glæder os til at se, hvordan vi møder de udfordringer og mål, vi sætter os for de næste faser. Vi er en organisation fuld af »busy bees« – og det er vi glade for!

Daglig leder Norge

Jan-Erik Martinsen

Jan-Erik er en klassisk ringrev – i ordets mest positive forstand. Han har lang og tung erfaring med prosjekt- og programledelse i store IKT-prosjekter fra både privat og offentlig sektor. I tillegg har han mange års erfaring med strategisk og operativ ledelse av rådgivningsselskaper innen IKT. Jan-Erik er mannen man ringer når man skal være HELT sikker på at prosjektet blir gjennomført etter planen, etter budsjett og med de kvalitetsmålene man har satt.

Fagområde:
Strategi